Szukaj

Supron1

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2015

Iso

Zaufali nam

zaufali nam

Wyróżnienia

Możesz pomóc !

Dotacje MSWiA dla jednostek OSP poza KSRG Zobacz większe

Dotacje MSWiA dla jednostek OSP poza KSRG

Nowy produkt

Przedstawiamy kompletny zakres przedmiotowy dotacji MSWiA na rok 2020 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nienależących do systemu KSRG.

Więcej szczegółów

 Inwestycje budowlane
  • Remonty strażnic
 Sprzęt transportowy
Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
Przyczepa do transportu sprzętu
Łódź ratownicza min. 6-osobowa wraz z przyczepą
                     
 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)

Agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Poduszki pneumatyczne wraz z oprzyrządowaniem

Przewody hydrauliczne

Nożyce hydrauliczne

Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami

Cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy)

Zestaw do wyważania drzwi

Wkrętarka akumulatorowa

Nożyce do cięcia pedałów

Hydrauliczna pompa ręczna

Łańcuch do rozpieracza ramieniowego

Końcówki do rozpieracza kolumnowego

Zestaw ratownictwa medycznego R1

Drabina przenośna

Linka strażacka

Agregat prądotwórczy min. 2,2 KVA

Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży

Pompa zanurzeniowa

Motopompa pożarnicza

Zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3

Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kq

Rozsiewacz sorbentów

Koc gaśniczy

Wąż ssawny

Smok ssawny

Prądownica wodna

Wytwornica piany

Wąż tłoczny

Wąż gumowy do szybkiego natarcia

Działko wodno-pianowe

Kurtyna wodna

Zasysacz liniowy

Wysysacz głębinowy

Prądownica pianowa

Lanca gaśnicza

Przełączniki

Klucze do łączników

Myjka do węży

Zwijadło do węży

Suszarka do węży

Rozdzielacz

Zbieracz

Stojak hydrantowy

Klucz hydrantowy

Nożyce do cięcia prętów

Tłumica

Topór / Innopur / Siekierołom / Narzędzie wielofunkcyjne Halligan

Pilarka do drewna

Piła do cięcia stali i betonu

Detektor prądu przemiennego

Wentylator oddymiający

Detektor (wielo- lub jednogazowy) umożliwiający pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla

Przenośny zestaw oświetleniowy

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

Parawan

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

Nóż do pasów

Zbijak do szyb samochodowych

Siodełko wężowe

Noszak do węży

Mostek przejazdowy

Łopata

Szpadel

Siekiera

Widły

Kilof

Młot

Sito kominowe

Trójnóg ratowniczy

Nosze

Płachta ewakuacyjna

Deska ortopedyczna pediatryczna kompletna

Zestaw do TRIAGE

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Opryskiwacz plecakowy

Hydronetka

Wyciągarka

Pirometr

Trap ratowniczy, podest

Bosak dielektryczny

Latarka

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

Piła do cięcia szyb

Latarka czołowa

Nożyce dielektryczne

Przedłużacz za zwijadle

Podpory stabilizujące

System podtrzymania ładowania pojazdów

 Sprzęt informatyki i łączności

Radiotelefon
Zestaw podhełmowy do radiotelefonu
Syrena alarmowa
System selektywnego alarmowania
Ładowarki do radiotelefonów
Megafon

Wyposażenie osobiste i ochronne

Ubranie specjalne *
Obuwie strażackie skórzane
Obuwie strażackie gumowe
Rękawice specjalne
Kominiarka niepalna
Hełm strażacki
Lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami wg normy PN-EN 14605+A1:2009 lub nowszej (obowiązującej)
Sygnalizator bezruchu
Aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską
Butla do aparatu powietrznego
Maska do aparatu powietrznego, z pokrowcem
Wodery
Kombinezon ochronny pszczelarski
Kamizelka odblaskowa
Szelki ratownicze
Pas strażacki z zatrzaśnikiem
Spodnie pilarza
Ochronniki słuchu
Podpinka linkowa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSPTryb i zasady udzielania dofinansowania MSWiA znajdziesz TUTAJ